Polityka prywatności i klauzula RODO formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych jest Makuli Maja Kuliberda.

Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a) w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

b) przestawienia oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 2 lata od daty ich wprowadzenia. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Stosowanie plików cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania objaśniono poniżej: tymczasowe pliki cookie oraz stałe pliki cookie.

Tymczasowe pliki cookies usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zalicza się tutaj w szczególności pliki cookies sesji. Zapisują one tak zwany ID sesji, dzięki któremu różne zapytania Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookies sesji usuwane są po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookies. Te pliki cookies w każdej chwili można usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. wybrać opcję odrzucania cookies zewnętrznych (third-party cookies) lub wszystkich plików cookies. Zwracamy uwagę na to, że może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

Zastosowanie Google Analytics

Makuli.pl korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. Google Analytics używa plików cookies. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze tej witryny zwykle przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu dla makuli.pl.

Pozyskany adres IP w ramach działania usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z żadnymi innymi danymi.

Użytkownik może zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zastosowanie Google reCAPTCHA

Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, strona makuli.pl korzysta z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. W tym zakresie mogą obowiązywać inne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.de/intl/pl/privacy lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Fonts + Font Awesome

Makuli.pl używa fontów internetowych dostarczanych przez Google i Font Awesome. Po wywołaniu naszej strony www, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać określone rodzaje czcionek.